Sponsor

Kategorier

Arkiv


Ordförande Bengt-Göran Olsson

Vice ordförande Jan Andersson

Sekreterare Leif Stridh

Kassör Johan Carlsson

Ledamot Christer Lundahl

Ledamot Leif Olsson

Ledamot Mats Johansson

Suppleant Benny Burman, Bengt Lindskog

Revisor  Magnus Mårtensson och Per Danielsson

Revisor Suppleant  Leif Sjöholm

Webansvarig Piotr ”GRD”

Miljöansvarig Vakant

Materialförvaltare Benny Burman samt Jan Andersson

Ungdomsansvarig vakant

Grenledare:

Gevär Mats Johansson

K-Pist Leif Stridh

Korthåll Vakant

Valberedning:

Lennart Abrahamsson ( Sammankallande )

Rolf Arvidsson

Bengt Lyzell ( suppleant )Leave a Reply