Sponsor

Kategorier

Arkiv


Refvinge Skytteförening startades år 1900 av förrådsförvaltaren H Andersson och bedriver f.n. följande aktiva verksamheter: Gevär, K-pistKorthåll 22long

Medlemsantalet är  ca 35 st. Verksamheten bedrivs numera på Löberöds fina skjutbana

K-pist skyttarna tillhör de mer aktiva i föreningen och deltager i ett stort antal tävlingar varje år. I förenings arkiv kan man läsa att:

 • -1900 hade föreningen 99 st aktiva medlemmar, varav 88 st avlossat minst 10 st protokollförda skott, totalt avlossades 5.640 st skarpa skott. Statsunderstöd med 150 kr erhölls för byggnation av materialbod. Man använde Södra Skånska infanteriregementets skjutbana
 • -1901 valdes bagaren Dahlgren till ordförande o medlemsantalet sjönk till 29 st aktiva o 1 st passiv. 7 st av Statens skyttemärke 1 graden erövrades !
 • -1902 ökade medlemsantalet till 57 st aktiva o 14 passiva, 5 st av Statens skyttemärke 1 graden, 5 st av Statens skyttemärke 2 graden samt 2 st förbundsmedalj i brons erövrades
 • -1909 lånade Skf 4 st 6,5 mm gevär från kronans förråd, ordf var N Liljeroth
 • -1910 såldes föreningens ammunitionskärra och 1 st telefon inköptes istället.
 • -1911 Utnyttjade man regementets skjutbana mot en ersättning av 15 öre / 100 skott. Sön 23 juli anordnade skf en stor folkfest i Jöns Hanssons natursköna skog där man bland annat hade två fruntimmer till servering och ett fruntimmer som diskade…, annons om folkfesten fanns i Skånska Dagbladet den 15 juli.
 • -1913 anställde man en ständig markör samt olycksfallsförsäkrade honom för 1.000 kr
 • -1914 var årsavgiften 2 kr, då ingick 70 st fria skott !
 • -1919 valde man N Persson till ordförande , markören fick 1 kr / timme i lön.
 • -1921 valdes Jägaren Fritz Bengtsson till ordförande en post han innehöll i 7 år.
 • -1926 var 46 st medlemmar aktiva i föreningen, de sköt 8000 skarpa skott därav 3000 på fältskjutningar
 • -1930 avsattes hela styrelsen, till ny ordf valdes Uno Nyström Harlösa . 12.900 skott avlossades, 47 st medl
 • -1931 hade medlemmarna fria skott till 4 st  förbundsfältskjutningar alt krets dock högst 120 st / medlem
 • -1937 Föreningen tilldelades en skjutbod, kravet för föreningsmedalj i guld var 5 st liggandeserier på 200 m á 48 poäng. August Bengtsson valdes till ordförande en post ha innehöll till och med 1944.
 • -1941 inköptes ett mindre trähus som expedition för 300 kr, den gamla boden såldes för 50 kr
 • -1945 när Herton Hansson var ordförande upptog man korthållsskytte i föreningen. Föreningen anordnade 7 st fältskjutningar , en med mer än 300 deltagare ! Föreningen hade 5 st kvinnliga skyttar, totalt 61 st medlemmar Totalt avlossades 27.000 skott, skottpriset var 9 öre för helskarpa skott
 • -1946 valdes August Bengtsson till ordförande igen, denna gången endast ett år.
 • -1947 Blev Henry Haraldsson invald i styrelsen
 • -1948 inköptes priser för 270 kr, August Bengtsson valdes återigen till ordförande
 • -1949 valdes Sigvard Svensson till ordförande, han åtog sig sedan olika styrelseuppdrag fram tills 1990!
 • -1951 Valdes gjutaren Harry Andersson till ordförande, en post han innehöll till och med 1963 !
 • -1960 valdes Henry Haraldsson till sekr ( =40 års jubileum år 2000 )
 • -1961 Den första noteringen om föreningens guldmedalj, den tilldelades Agnes Andersson
 • -1964 valdes Tore Nilsson till ordförande, han innehöll sedan denna post tills han plötsligt avgick 1 sept 1971 !
 • -1965 infördes K-pistskjutning på föreningens program, vilket i början rönte ett stort intresse men avtog under säsongen.
 • -1968 infördes luftgevärsskjutning -1973 stängde P7 skyttebanan ett halvår för ombyggnad
 • -1977 1 juli upptogs korthållsskyttet igen efter att ha ligget nere under ett tag,  föreningen anslöts till skytteunionen i Lunds kommun
 • -1978 blev Kuno Larsson Förb mästare  i K-Pist, 92 st medlemmar fanns registrerade
 • -1980 valdes Ossian Persson som styrelsesuppleant, föreningen hade då 104 st medlemmar!!!, Ossian var sedan med i styrelsen tills 2003
 • -1981 gick skf med i seriesskjutningarna 1961 med k-pist. Skottpriset var 75 öre.
 • – 1985 höjdes skottpriset till 1,50 kr samt 1,40 kr för k-pistskott
 • -1986 avlossades 46. 200 skott ! -1990 anordnades en jubileumsskjutning ( föreningen 90år ) med 35st deltagande skyttar, 76 st medlemmar
 • -1991 segrade Henry Haraldsson i klass veteran och blev dessutom skånsk mästare !
 • -1993 segrade föreningens k-pist lag i serieskjutningarna, både fält o banskytte!
 • -1995 beslöts om ett samgående mellan Södra Sandby Skf o Refvinge Skf, nya namnet blev Revinge Skytteförening, sammanslagningen fastställdes 1996.
 • -1998 valdes Mats Johansson till ordförande -2000 Revinge Skf fyller 100 år ! JubileumsTävling med genuina –96or anordnades.          
 • -2003 Föreningen upptar AK4 på programmet, Mats Johansson kommer på 4 plats i Riksskytte bana AK4 samt blir förbundsmästare i K-pist Fält,  Mats vinner Landskrona Skg jubileumstävning K-pist fält, i lagtävlingen kom Revinge Skf tvåa.
 • -2004 Mats Johansson vinner Riksmästerskapet i AK4 bana. Luftgevärsskyttet flyttar från Walhall till egen lokal som är Boulehallen i Harlösa. Johan Carlsson o Lars Andersson ansvarade för ombyggnaden. Det bildades en svartkrutssektion. Skyttarna erhöll fria skott för externa tävlingar.
 • -2005 Lars Andersson väljs till ordförande
 • 2006 Revinge Skytteförning Lanserades på Internet www.revingeskf.se med Fredrik Sjöholm som webansvarig, Mats Johansson blev förbundsmästare K-pist bana ställningar och liggande, I serieskjutningarna 1961 bana ställningar vann Magnus Mårtensson klass lägre
 • -2007 Revinge Skf vann lagtävlingen i både bana och fält i Serieskjutningarna 1961
 • 2008 Mats Johansson väljs åter till ordförande, svartkrutsskyttesektionen läggs ner pga banbrist, Revinge Ungdomsskytteförening läggs ner och Ungdomsverksamheten övertas av Revinge Skytteförening. Mats får även silvermedalj på K-pist SM i liggande lagtävling, Magnus Mårtensson vann Förbundsmästerskap fält K-pist  klass 3
 • -2009 Klubben anslöts till Riksidrottsförbundet, Mats Johansson blev kretsmästare bana ställningar, K-pist
 • -2010 Jan Andersson vann klass 72 i M-Y Kretsens liggandemästerskap bana K-pist, Mats Johansson blev mästare i både K-pist bana o fält Serieskjutningarna 196
 • -2011  Mats Johansson segrade i Serieskjutningarna 1961 banmästerskap, Roland Resman vann klass Elit och Bengt Lindskog vann klass 65. Revinge Skg vann Ka2,s lagtävling i fält. Mats segrade i MY kretsens samtliga mästerskap liggande, ställningar samt fält ! i liggandemästerskapet vann Leif Olsson klass 55/65. Roland Resman vann MY kretsens veteranklass i ställningar och han vann även veteranklassen i Skånskt Mästerskap k-pist ställningar och laget blev 3;a, Roland fick oxå en bronsmedalj i lag SM !
 • -2012 3 st silvermedaljer Veteran i lag på K-pist SM till Resman o 2 st silvermedaljer i lag senior till Mats Johansson. Roland vann både förbundsmästerskapet i liggande och ställningar veteraner.  I Malmö-Ystad kretsens mästerskap vann Mats Johansson ställningsmästerskapet, Roland Resman vann liggandemästerskapet och i fält fick Revinge storslam Bengt-Göran Olsson vann, Mats blev tvåa och Roland trea !
 • -2013  Roland Resman vann klass 70 i SM ställningar och kom på en hedrande 10;e plats i veteranfinalen, han blev även 3;a i SM liggande veteranklass och fick därmed en Guldmedalj i lagtävlingen. Mats Johansson blev Skånsk Mästare Fält i seniorklassen. I Malmö-Ystad kretsens mästerskap vann Mats Johansson ställningsmästerskapet i seniorklassen o Roland Resman veteranklassen, Mats vann det sammanslagna Fältmästerskapet  i MY kretsen och Revinge tog de 5 första platserna ! Roland Resman vann veteranträffen bana i Svalöv.
 •   -2014 K-pist skyttet ökar glädjande ! nu är vi ca 14 skyttar som tävlar i denna gren. Vid SM Vann Revinge skf föreningslagstävlingen, laget bestod av Roland Resman o Bengt-Göran Olsson.  Roland Resman blev 2:a i liggandefinalen och i sin klass och Bengt-Göran Olsson vann sin klass. Roland var även med i guldlaget i ställningar veteraner. Per  Danielsson blev klasstvåa i klass liggande fält. Bengt Lindskog blev Sydsvensk Mästare i veteranklassens fältsskjutning. I M-mästerskapen blev Roland bronsmedaljör i samtliga discipliner.Vi kretsens mästerskap segrade Bengt-Göran i fält och ställningar och Roland i bana. Roland vann Gåsatävlingen.Bengt-Göran Olsson vann unionens mästerskap bana och Bengt Lindskog vann lägreklassens sammanställning i bana. Per Danielson blev klassegrare både i bana och fält i nybörjarklassen.
 • -2015 Revinge Skf anordnar Svenskt Mästerskap i k-pist Fält i Hardeberga stenbrott, lyckat arrangemang där Roland Resman fick  2 st veteranlags guldmedaljer i Ställningar o Liggande.B-G Olsson blev 2;a i vet klassen i Skånskt Mästerskap fält K-pist. MY kretsen Bana: Mats Johansson vann seniorfinalen o Roland Resman veteranfinalen,  B-G Olsson vann sedan både Fält o Liggande mästerskapen.
 • -2016  i  MY-kretsens olika mästerskap vann Bengt-Göran Olsson Fältmästerskapet i K-pist, Mats Johansson vann veteranmästerskapet i ställningar och i liggande mästerskapet vann Leif Strid. Revinge Skf vann lagtävlingen i Skånskt Mästerskap liggande K-pist, i SSM blev B-G Olsson 2,a i vet klassen. SM K-pist liggande B-G Olsson kom på 4,e plats.  
 • -2017  i  MY-kretsens olika mästerskap vann Bengt-Göran Olsson Fältmästerskapet i K-pist, Roland Resman vann veteranmästerskapet i ställningar och i liggande mästerskapet vann Per Danielsson. SM i K-pist avhölls i Malmö detta året med stort deltagande från oss i Fält  Seniormästerskap kom Per  Danielsson på 6,e plats, per vann även klass 3,  i veteran mästerskapet kom Mats Johansson 16,e plats, i Ställningsfinalen för veteraner kom Roland Resman på 19,e plats, i liggande mästerskapet för veteraner kom Leif Stridh på 23,e plats. I skånskt mästerskap K-pist liggande kom Revinge Skf på 3,e plats i lagtävlingen. Luftgevärsverksamheten avvecklades slutligen efter att ha varit vilande i flera år.
 • -2018 Vi arrangerade en mörkerskjutning i Januari på K-pist med 31 deltagare. Bengt-Göran Olsson blev kretsmästare ställning i veteranklassen, Roland Resman kretsmästare fält. i Kretsens liggandemästarskap bana vann Bengt Olsson. SM K-pist resultat, fält Roland Resman 9 plats i veteranklassen, Ställningar: Mats Johansson och Leif Strid gick till final i veteranklassen och slutade på 10e respektive 16e plats, Liggande: Mats Johansson gick till final och slutade 15e.
 •  -2019 Bengt-Göran Olsson valdes till ordförande, P7 godkände inga civila skjutningar på Revingehed så verksamheten flyttade till Löberöds skjutbana där ett givande samarbete med Löberöfs skf inleddes. Mats Johansson dubbel kretsmästare K-pist i bana ligg samt fält, han vann även Skånskt Mästerskap i fält, SM K-pist Per Danielsson 4,e plats i Seniormästerskapet i Veteranmästerskapet Mats Johansson 9,e plats. SM K-pist ställningar veteranmästerskapet 3 skyttar från Revinge Leif Stridh 12,e plats, Bengt-Göran Olsson 13,e plats samt Roland Resman 17,e plats. Roland Resman vann även klass Kp75. SM K-pist Liggande veteranmästerskap kom Leif Strid på 10,e plats. Tobias Mossberg vann klass 1.
 • -2020 Covid-19 slog till och året blev väldigt annorlunda, massor av tävlingar ställdes in däribland SM
 • -2021 Covid-19 fortsatte härja och även detta året blev det begränsat med skytte, inget SM
 • -2022 Leif Olsson blev Skånsk mästare ligg i k-pist fält. Föreningen arrangerade en 120 års jubileum tävling i k-pist som Jonny Olsson Hässleholm vann ( lite sent pga Covid-19 ) B-G Olsson vann SSM Ligg i k-pist och kom på hedrande andra plats SM ligg, Per Danielsson vann kretsens ställningsmästerskap o Roland Resman vann liggande mästerskapet i kretsen.
 • -2023 Vår hedersmedlem Henry Haraldsson avled 98 år gammal efter att ha varit medlem i föreningen sedan 1940. Roland Resman veteranmästare k-pist ställning i MY kretsen, Magnus Mårtensson seniormästare MY Kretsen K-pist ställning.                                                  SM Kpist Fält för veteraner så kom Per Danielsson på 9 plats och Mats Johansson på 10 plats. I Bana ställning hade föreningen 3 st deltagare i finalen,  Mats J slutade på 7 plats, Per D på 8 plats och Leif Stridh på 14 plats. I Bana ligg hade föreningen 4 st deltagare i finalen !!! Roland Resman slutade på 8 plats, Mats J på 10 plats, B-G Olsson på 14 plats och Per D på 15 plats. Revinge kom på 4 plats i lagtävlingen denna dag.
 • -2024 Nytt spännande år på G !


Leave a Reply