Sponsor

Kategorier

Arkiv


För gevär samt 22 long gäller:

 

  • Ny medlem i Revinge Skf kan tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings , träningsverksamhet och städdagar) samt betalda föreningsavgifter.
  • Revinge Skf  kan endast utfärda intyg om aktivitet för vapen som används i föreningens verksamhet.

 

  • Medlemmen ska inneha gevärsskyttekort.

 

  • Vapnet ska uppfylla SvSF:s vapenpolicy för aktuell gren/grenar.

 

  • Intyget kommer utfärdas av Revinge Skf styrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande. Utfärdade intyg kommer  protokollföras.

 

  • Alla intyg kommer sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.

 

  • Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan Revinge Skf föreningsstyrelsen neka att utfärda intyg beträffande behov.

 

  • Önskas föreningsintyg och du uppfyller dessa regler kontaktar du Revinge Skf för mer information på E-post: info@revingeskf.se


Leave a Reply