Sponsor

Kategorier

Arkiv


Ca 20 gevärs – och kpistskyttar hade samlats på Löberödsbanan för att skjuta årets sista tävling. Det var för årstiden fint väder med lite vind från höger. Kpistskyttarna startade, de flesta från Revinge men fem skyttar från Löberöd med lite olika erfarenhet av kpistskytte hängde på. Vid lunchtid var det gevärsskyttarnas tur. Bland kpistskyttarna lyckades Lars-Göran Karlsson bäst med 276 p. Han tävlade i äldre veteranklassen. Klass 1-3 bestod endast av Löberödsskyttar och här hade den relativt erfarne Tobias Mossberg bäst resultat med 233p tätt följd av Jan Johansson 232p. I klass veteran yngre segrade Leif Strid med 269p och tvåa blev Mats Johansson med en poäng mindre, 268p. Efter tävlingarna bjöd Löberöds skf på rikligt med mat och dryck och Bengt-Göran hade tagit glögg med sig. Gevärsskyttarna delade ut sina pokaler till de sina och Bengt-Göran hade fixat ett imponerande prisbord till kpistskyttarna så att alla fick pris. Väldigt trevlig men lite sval skjutning som vi hoppas kommer igen.Leave a Reply